3 yıl önce, İmesteki Kan Alma Birimi ve Logistik Eğitim Merkezimizin yapımını sağlayan bağışçımız Suna halayı ziyaret ettik.